Världens smartaste djur

Människan är den enda av jordens arter som kan lösa matematiska ekvationer, göra upp eld och kommunicera med hjälp av bokstäver, men vår hjärna är trots detta faktiskt inte särskilt olik andra däggdjurs. Det finns studier som visar tydliga paralleller mellan människans och djurens intelligens, med skillnaden att vi har utvecklat den till högre nivåer. Här har vi listat vad som anses vara världens smartaste djur.

Det är givetvis svårare att mäta hur smart ett djur är med tanke på att det inte finns något standardiserat test som mäter djurs intelligens, vilket gör det svårare att jämföra dem. Djur kan heller inte berätta för oss hur de tänker och känner varför bedömningen endast sker utifrån våra tolkningar av deras beteenden. Många djur kan exempelvis lära sig saker supersnabbt på ett visst sätt, men inte alls på ett annat. Råttor har förmågan att lära sig snabbt med hjälp av luktsinnet men presterar mycket sämre när de ska ta hjälp av synen. Det är därför svårt att säkerställa en särskild rangordning över världens smartaste djur, och här kommer istället ett sammanställning av de 14 arter som utöver människan brukar räknas till världens intelligentaste.

14. Duva

13. Råtta

12. Tvättbjörn

11. Grå Jako

10. Gris

9. Katt

8. Hund

 

 

7. Ekorre

6. Kråka

5. Bläckfisk

4. Elefant

3. Flasknosdelfin

2. Orangutang

1. Schimpans