Världens farligaste droger

Vilka är egentligen världens farligaste droger? Det försökte en brittisk hälsostudie från ta reda på 2010. Här är resultatet.

De totalt 20 olika droger som studerades rankades utifrån ett antal olika parametrar, bland andra skadlighet för brukaren, beroendeframkallning, kostnader för samhället samt påverkan på brottsttatistik. Varje drog fick utifrån dessa parametrar ett värde på en hundragradig skala.

Här har du världens farligaste droger.    

10. Bensodiazepiner

9. GHB

8. Cannabis

7. Amfetamin

6. Tobak

5. Kokain

4. Metamfetamin

3. Crack-kokain

2.Heroin

1. Alkohol