10 sjukt söta spindlar

Arachnofobi, eller rädsla för spindlar, hör till en av de absolut vanligaste fobierna i mild form trots att de flesta av de åttabenta insekterna är helt ofarliga för oss människor.

Eftersom rädslor är till för att botas har vi här nosat fram 10 sjukt söta spindlar som till och med kan få den mest drabbade fobiker på fall.

10. Vinkelhoppspindel (Aelurillus v-insignatus)

9. Gasteracantha cancriformis

8. Thwaitesia argentiopunctata

7. Theridion grallator

6. Bandithoppspindel – Evarcha arcuata

5. Myrmarachne plataleoides

4. Paraplectana duodecimmaculata

3. Habronattus coecatus

2. Maratus volans

1. Phidippus mystaceus